Święto uczelni 2010

Święto uczelni 2010

W tym roku podczas święta uczelni uroczyście nadano tytuł doctora honoris causa prof. Jerzemu Marianowi Brzezińskeimu, osobie niezwykle zasłużonej w środowisku akademickim. Profesor Brzeziński wspierał powstanie ośrodka badań psychologicznych w Bydgoszczy, zarówno w zakresie kształcenia studentów, jak też rozwoju naukowego kadry i rozwijania ważnych kierunków badawczych w zakresie psychologii.

fot. A. Obiała