Wybory Prorektora 2013

Wybory Prorektora 2013

Po rezygancji dr. hab. Romana Lepperta ze stanowiska Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 28.11.2013 r. odbyły się wybory nowego Prorektora. Elektorzy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wybrali dra hab. Mariusza Zawodniaka do pełnienia tej funkcji.
W wyborach wzięło udział 102 elektorów UKW. Większość bezwzględna wynosiła 51 głosów. Liczba głosów popierających kandydaturę profesora Mariusza Zawodniaka była trzykrotnie wyższa od głosów przeciwnych.Wyniki głosowania: 71 głosów za, 26 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba oddała głos nieważny.
M. Zawodniak zostanie powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do pełnienia funkcji Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia z dniem 2 grudnia 2013 roku.