Wybory do Rad Dziedzin

Wybory do Rad Dziedzin

W dniach 5-6 września 2019 r. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory do: Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych w dyscyplinach: literaturoznawstwo, językoznawstwo i historia, Rady Dziedziny Nauk Społecznych w dyscyplinach: pedagogika i nauki o polityce i administracji, oraz Rady Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

fot. A. Obiała