Współpraca z zagranicą

Polskie Dni Nauki na Ukrainie

28 sierpnia 2017
czytaj całość

Polskie Dni Nauki na Ukrainie to projekt zainicjowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW we współpracy i przy merytorycznym wsparciu dr hab. inż. Marka Macko, prof. nadzw., Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy oraz dr hab. Benedykta Odya, prof. nadzw. Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. Zostały one zorganizowane w dniach 15-20 sierpnia 2017 roku.

czytaj całość…

Goście z Ukrainy

22 grudnia 2015
czytaj całość

9 grudnia 2015 r. na UKW gościliśmy 25 przedstawicieli agencji edukacyjnych z Ukrainy, zajmujących się rekrutacją kandydatów z Ukrainy na studia w Polsce. Zaproszeni goście zwiedzili kampus uczelni, a także spotkali się z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Sławomirem Kaczmarkiem. Anastazja Tereshchenko, studentka edukacji muzycznej UKW, przedstawiła prezentację nt. uczelni w j. ukraińskim, natomiast pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Działu Spraw Studenckich i Rekrutacji odpowiadali na pytania związane z procesem rekrutacji oraz warunkami studiowania na UKW przez studentów zagranicznych.     

fot. A. Obiała

 

czytaj całość…

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej na UKW

12 września 2014

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego trwa I edycja Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej organizowana z myślą o obcokrajowcach chcących nie tylko nauczyć się języka polskiego, ale również poznać naszą kulturę i tradycję. Na kurs zgłosili się uczestnicy z Wielkiej Brytanii, Holandii, Tajlandii i Nigerii. Zajęcia rozpoczęły się 1 września i potrwają do końca miesiąca. Program Letniej Szkoła Języka i Kultury Polskiej obejmuje: intensywną naukę języka polskiego (100  godzin lekcyjnych), zajęcia z zakresu wiedzy o Polsce, imprezy tematyczne oraz wycieczki. Uczestnicy mieli już okazję zobaczyć Bydgoszcz z pokładu tramwaju wodnego, spacerować po Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, a także uczestniczyć w warsztatach mydlarskich w Muzeum Mydła i Historii Brudu.

Organizatorami Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej są Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW.

czytaj całość…

Realizacja wizyty przygotowawczej w Norwegii

17 lipca 2014
czytaj całość

W dniach 9-12 czerwca przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej wraz z dr. Łukaszem Jureńczykiem z Instytutu Nauk Politycznych odwiedzili Lillehammer University College w Norwegii.
Wizyta miała na celu podpisanie umowy na wymianę studentów. Delegacja spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony uczelni norweskiej. Prawdopodobnie już w nadchodzącym roku akademickim możliwy będzie zatem wyjazd na Erasmusa do Lillehammer dla studentów takich kierunków jak: geografia, turystyka, politologia, nauki społeczne. W roku 2015 planowane jest dodatkowo uruchomienie mobilności studentów w ramach konkursu ogłaszanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Projekt jest finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

     

czytaj całość…

Zagraniczni studenci poznają Bydgoszcz

27 lutego 2014
czytaj całość

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraz z uczelniami z Bydgoszczy, jak co roku, organizuje program Orientacyjny dla zagranicznych studentów. Program Orientacyjny dla studentów Erasmusa ruszył 24 lutego i potrwa do 6 marca.
Program orientacyjny obejmuje szereg imprez, m.in. warsztaty kulinarne oraz warsztaty interkulturowe, wizytę w Ratuszu, zwiedzanie Bydgoszczy, mini kurs polskiego oraz degustację polskich specjałów.

czytaj całość…

Staże na Litwie – zakończenie projektu

19 czerwca 2013
czytaj całość

Inicjatywa płatnych staży nauczycielskich w polskim środowisku na Litwie powstała w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW, które uzyskało na nie dofinansowanie z europejskiego programu Leonardo da Vinci. Projekt promowany hasłem „Litwa na dobry początek” miał na celu umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego młodym absolwentom UKW. 12 absolwentów uczelni, podzielonych na 2 grupy otrzymało możliwość odbycia płatnego 13-tygodniowego stażu w polskich szkołach na Litwie. Projekt „Staże zawodowe absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wielokulturowym środowisku na Litwie” był realizowany od 3 września 2012 r. do 24 kwietnia 2013. Młodzi nauczyciele odbywali staże w pięciu szkołach zlokalizowanych w Rejonie Wileńskim. Stażyści otrzymali stypendium, z którego pokrywali koszty utrzymania i zakwaterowania.

czytaj całość…

Nowa umowa na wyjazdy studentów w ramach Erasmusa

06 czerwca 2013
czytaj całość

W dniach 27-29 maja pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej oraz koordynator programu Erasmus na kierunku politologia, dr Łukasz Jureńczyk odwiedzili NLA University College w Bergen (Norwegia)  podpisując umowę na wyjazdy studentów i pracowników w ramach programu Erasmus. Umowa będzie obowiązywać już od nadchodzącego roku akademickiego i będą mogli z niej korzystać studenci kierunku politologia oraz pracownicy Instytutu Nauk Politycznych. Jest to bardzo interesująca oferta, zwłaszcza, że w nadchodzącym roku akademickim zajęcia na tej uczelni będą prowadzone w Oslo. Wizyta przygotowawcza oraz podpisanie umowy stanowiło realizację stypendium realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
Współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. 

 

   

czytaj całość…

VIT – Very Important Twinning in Town – czyli wszystko o wolontariacie

03 czerwca 2013
czytaj całość

Podczas tegorocznego Bydgoskiego Festiwalu Nauki odbył się cykl imprez w ramach międzynarodowego projektu o akronimie VIT - "Very Important Twinning, Volunteering In Town" realizowany przez ALDA - Association of Local Democracy Agencies i Urząd Miasta Bydgoszczy przy pomocy Biura Współpracy Międzynarodowej. Wśród bogatej oferty wydarzeń związanych z realizacją projektu znalazły się m.in.: wykłady poświęcone wolontariatowi, akcjom prospołecznym i ekologii, stoisko informacyjne  European Corner poświęcone europejskim stypendiom, liczne konkursy a także rejs po Brdzie statkiem „Łokietek”.

czytaj całość…

Studenci z Kazachstanu na UKW

19 października 2012
czytaj całość

15 października 2012 rozpoczęli naukę na UKW studenci z Uniwersytetu Zachodniego Kazachstanu im. M. Utemissova, z którym nasza uczelnia podpisała w zeszłym roku umowę bilateralną. Studenci przyjechali studiować matematykę, fizykę oraz informatykę. Pozostaną w Bydgoszczy do końca semestru zimowego. Zanim rozpoczną naukę, wezmą udział w programie integracyjnym dla studentów zagranicznych, organizowanym przez sekcję programu Erasmus - Biuro Współpracy Międzynarodowej.

czytaj całość…

Święto Erasmusa w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki

29 maja 2012
czytaj całość

Ważnym elementem tegorocznego Bydgoskiego Festiwalu Nauki był Dzień Erasmusa, obchodzony 25 maja 2012 pod hasłem „Z Erasmusem przez Europę” z okazji 25-lecia istnienia programu w Polsce i 10-lecia jego funkcjonowania na UKW. W ramach obchodów zorganizowano konkurs fotograficzny oraz konkurs na plakat promujący program Erasmus, a liczne spotkania, wykłady i koncerty zwieńczyła międzynarodowa parada Erasmusa, która przeszła ulicami Bydgoszczy. Obchody Dnia Erasmusa uświetniła obecność licznych gości z zagranicznych uczelni partnerskich, m.in. z uczelni wyższych w Szumen, Stambule, Debreczynie, Karlsruhe i Zlinie.

czytaj całość…