Studenci z Kazachstanu na UKW

Studenci z Kazachstanu na UKW

15 października 2012 rozpoczęli naukę na UKW studenci z Uniwersytetu Zachodniego Kazachstanu im. M. Utemissova, z którym nasza uczelnia podpisała w zeszłym roku umowę bilateralną. Studenci przyjechali studiować matematykę, fizykę oraz informatykę. Pozostaną w Bydgoszczy do końca semestru zimowego. Zanim rozpoczną naukę, wezmą udział w programie integracyjnym dla studentów zagranicznych, organizowanym przez sekcję programu Erasmus - Biuro Współpracy Międzynarodowej.