VIT – Very Important Twinning in Town – czyli wszystko o wolontariacie

VIT – Very Important Twinning in Town – czyli wszystko o wolontariacie

Podczas tegorocznego Bydgoskiego Festiwalu Nauki odbył się cykl imprez w ramach międzynarodowego projektu o akronimie VIT - "Very Important Twinning, Volunteering In Town" realizowany przez ALDA - Association of Local Democracy Agencies i Urząd Miasta Bydgoszczy przy pomocy Biura Współpracy Międzynarodowej. Wśród bogatej oferty wydarzeń związanych z realizacją projektu znalazły się m.in.: wykłady poświęcone wolontariatowi, akcjom prospołecznym i ekologii, stoisko informacyjne  European Corner poświęcone europejskim stypendiom, liczne konkursy a także rejs po Brdzie statkiem „Łokietek”.