Staże na Litwie – zakończenie projektu

Staże na Litwie – zakończenie projektu

Inicjatywa płatnych staży nauczycielskich w polskim środowisku na Litwie powstała w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW, które uzyskało na nie dofinansowanie z europejskiego programu Leonardo da Vinci. Projekt promowany hasłem „Litwa na dobry początek” miał na celu umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego młodym absolwentom UKW. 12 absolwentów uczelni, podzielonych na 2 grupy otrzymało możliwość odbycia płatnego 13-tygodniowego stażu w polskich szkołach na Litwie. Projekt „Staże zawodowe absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wielokulturowym środowisku na Litwie” był realizowany od 3 września 2012 r. do 24 kwietnia 2013. Młodzi nauczyciele odbywali staże w pięciu szkołach zlokalizowanych w Rejonie Wileńskim. Stażyści otrzymali stypendium, z którego pokrywali koszty utrzymania i zakwaterowania.