Realizacja wizyty przygotowawczej w Norwegii

Realizacja wizyty przygotowawczej w Norwegii

W dniach 9-12 czerwca przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej wraz z dr. Łukaszem Jureńczykiem z Instytutu Nauk Politycznych odwiedzili Lillehammer University College w Norwegii.
Wizyta miała na celu podpisanie umowy na wymianę studentów. Delegacja spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony uczelni norweskiej. Prawdopodobnie już w nadchodzącym roku akademickim możliwy będzie zatem wyjazd na Erasmusa do Lillehammer dla studentów takich kierunków jak: geografia, turystyka, politologia, nauki społeczne. W roku 2015 planowane jest dodatkowo uruchomienie mobilności studentów w ramach konkursu ogłaszanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Projekt jest finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.