Goście z Ukrainy

Goście z Ukrainy

9 grudnia 2015 r. na UKW gościliśmy 25 przedstawicieli agencji edukacyjnych z Ukrainy, zajmujących się rekrutacją kandydatów z Ukrainy na studia w Polsce. Zaproszeni goście zwiedzili kampus uczelni, a także spotkali się z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Sławomirem Kaczmarkiem. Anastazja Tereshchenko, studentka edukacji muzycznej UKW, przedstawiła prezentację nt. uczelni w j. ukraińskim, natomiast pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Działu Spraw Studenckich i Rekrutacji odpowiadali na pytania związane z procesem rekrutacji oraz warunkami studiowania na UKW przez studentów zagranicznych.     

fot. A. Obiała