Polskie Dni Nauki na Ukrainie

Polskie Dni Nauki na Ukrainie

Polskie Dni Nauki na Ukrainie to projekt zainicjowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW we współpracy i przy merytorycznym wsparciu dr hab. inż. Marka Macko, prof. nadzw., Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy oraz dr hab. Benedykta Odya, prof. nadzw. Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. Zostały one zorganizowane w dniach 15-20 sierpnia 2017 roku.