II Tydzień Języka Ojczystego

II Tydzień Języka Ojczystego

W dniach 25-29 marca 2019 r. Oddział Bydgoski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenie Etyki Słowa oraz Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowały II Tydzień Języka Ojczystego. W ramach tego wydarzenia odbyło się dyktando, warsztaty dotyczące m.in.: grzeczności językowej; czytam, więc myślę; zabawy słowne; poprawnej polszczyny oraz wykłady: o zmianach w korespondencji czy o gwarze wokół Bydgoszczy, zaprezentowano też: Słownik gwary i kultury Kujaw.

fot. A. Obiała