Dyktando i Tydzień Języka Ojczystego na UKW

Dyktando i Tydzień Języka Ojczystego na UKW

W dniach 5-9 marca 2018  roku Oddział Bydgoski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego wraz z Instytutem Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW zorganizowali Tydzień Języka Ojczystego. Imprezę honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Krakowie.
W ramach imprezy zorganizowano dyktando, wasztaty i zajęcia, adresowane przede wszystkim do uczniów oraz seniorów.

fot. A. Obiała