Posiedzenie Zarządu Głównego AZS

Posiedzenie Zarządu Głównego AZS

25 października 2019 r. w Copernicanum UKW odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Akademickeigo Związku Sportowego. fot. Maciej Grabowski