Konkursy

Student II stopnia MU lub doktorant: fizyka

Konkurs na stanowisko: Student II stopnia MU lub doktorant
Dyscyplina naukowa: fizyka
Termin składania ofert: 16.10.2020

Profesor uczelni: nauki o Ziemi i środowisku

Konkurs na stanowisko: profesor uczelni
Dyscyplina naukowa: nauki o Ziemi i środowisku
Termin składania ofert: 10.11.2020

Post-doc: socjologia, politologia

Konkurs na stanowisko: post-doc
Dyscyplina naukowa: socjologia, politologia
Termin składania ofert: 30.10.2020

Stypendysta-doktorant: nauki społeczne lub humanistyczne

Konkurs na stanowisko: Stypendysta-doktorant
Dyscyplina naukowa: nauki społeczne lub humanistyczne
Termin składania ofert: 30.10.2020

Asystent badawczo-dydaktyczny: Matematyka

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: matematyka
Termin składania ofert: 20.08.2020

Asystent: badawczo-dydaktyczny: Sztuki muzyczne

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa:  Sztuki muzyczne
Termin składania ofert: 20.09.2020

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa: nauki prawne
Termin składania ofert: 19.08.2020

Student II stopnia studiów magisterskich lub doktorant: fizyka

Konkurs na stanowisko: Student II stopnia studiów magisterskich lub doktorant
Dyscyplina naukowa:  Fizyka
Termin składania ofert: 16.07.2020

Asystent badawczo-dydaktyczny: Sztuki muzyczne

Konkurs na stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa:  Sztuki muzyczne
Termin składania ofert: 13.08.2020

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Pedagogika

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa:  Pedagogika
Termin składania ofert: 31.07.2020