Informacja o wynikach konkursów

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Asystent badawczo-dydaktyczny: Instytut Prawa i Ekonomii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa i Ekonomii

Adiunkt badawczo-dydaktyczny: Wydział Edukacji Muzycznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Edukacji Muzycznej

Profesor badawczo-dydaktyczny: Wydział Edukacji Muzycznej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Edukacji Muzycznej

Adiunkt - Instytut Filozofii

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii

Adiunkt: Wydział Językoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Językoznawstwa

Asystent: Wydział Językoznawstwa

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Językoznawstwa