Skład Rady Uczelni

Przewodnicząca:

  • Lucyna Kopińska - Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Bank Polski SA   

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

  • Justyna Mazur - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy
  • Elżbieta Rusielewicz - radna Rady Miasta Bydgoszczy

Członkowie ze wspólnoty uczelni:

  • dr Aldona Chlewicka-Mączyńska - dyrektor Biblioteki UKW
  • prof. dr hab. Roman Leppert - kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Instytutu Pedagogiki
  • prof. dr hab. Jacek Maciejewski - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Humanistycznego
  • Adrian Kaczorowski, przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Kontakt: Iwona Staszewska-Chyła,
tel. 504 083 183,
e-mail: iwona.staszewska-chyla@ukw.edu.pl