Rada Uczelni (Archiwum)

Aktualności

Regulamin Rady Uczelni

Na posiedzeniu Rady Uczelni 6 czerwca 2019 r. został uchwalony Regulamin Rady.

Posiedzenie Rady Uczelni

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 28 marca 2019 r.