Rada Uczelni (Archiwum)

Terminy posiedzeń Rady

 • 4 kwietnia 2019 r., godz. 16.00, Sala Senatu
 • 28 marca 2019 r.
 • 19 marca 2019 r.
 • 9 maja 2019 r.
 • 6 czerwca 2019 r.
 • 9 lipca 2019 r.
 • 29 października 2019 r.
 • 19 listopada 2019 r.
 • 9 grudnia 2019 r.
 • 24 stycznia 2020 r.
 • 14 lutego 2020 r.