Senat

REKTOR JAKO PRZEWODNICZĄCY

 • prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor UKW

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI

 • dr hab. Baranowska-Łączkowska Angelika, prof. uczelni - Wydział Fizyki
 • dr hab. Bukowski Zbigniew, prof. uczelni - Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Wydział Prawa i Ekonomii
 • prof. dr hab. Buśko Krzysztof - Wydział Kultury Fizycznej, Wydział Nauk Biologicznych
 • prof. dr hab. Czachorowska Magdalena - Wydział Językoznawstwa
 • prof. dr hab. Łukasiewicz Dariusz - Wydział Filozofii                
 • prof. dr hab. Kaczyński Arkadiusz - Wydział Edukacji Muzycznej
 • dr hab. Kawski Tomasz, prof. uczelni - Wydział Historyczny
 • dr hab. Laska Artur, prof. uczelni - Wydział Nauk o Polityce i Administracji
 • dr hab. Lipski Jakub, prof. uczelni - Wydział Literaturoznawstwa,
 • dr hab. inż. Macko Marek, prof. uczelni - Wydział Mechatroniki
 • dr hab. inż. Moraczewski Krzysztof, prof. uczelni - Wydział Inżynierii Materiałowej
 • prof. dr hab. Ostrowicka Helena - Wydział Pedagogiki
 • prof. dr hab. Hanna Liberska - Wydział Psychologii
 • dr hab. Podgórski Zbigniew, prof. uczelni - Wydział Nauk Geograficznych
 • dr hab. inż. Rojek Izabela, prof. uczelni - Wydział Informatyki
 • prof. dr hab. Święcicka Małgorzata - Wydział Językoznawstwa
 • dr hab. Trzos Paweł, prof. uczelni - Wydział Pedagogiki
 • dr hab. Twarużek Magdalena, prof. uczelni - Wydział Nauk Biologicznych
 • dr hab. Zieliński Marek, prof. uczelni - Wydział Historyczny
 • prof. dr hab. Zwierzchowski Piotr - Wydział Nauk o Kulturze

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Banaszak-Piechowska Agnieszka - Wydział Fizyki
 • dr Bułat Adam - Wydział Prawa i Ekonomii
 • dr Okońska Elżbieta - Wydział Pedagogiki
 • dr Sobczak Michał - Wydział Językoznawstwa
 • dr Trempała Wojciech - Wydział Nauk o Polityce i Administracji
 • dr Trojankiewicz Magdalena - Wydział Nauk Biologicznych

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

 • mgr Daniel Lisiński – Jednostka międzywydziałowa

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 • Jakub Kiedos - Samorząd Studencki
 • Martyna Królak - Samorząd Studencki
 • Piotr Lewandowski - Samorząd Studencki
 • Marta Orlich - Samorząd Studencki
 • Tomasz Niemyt - Samorząd Studencki
 • Kamil Grabowski - Samorząd Studencki
 • Kamil Najdrowski - Samorząd Studencki

PRZEDSTAWICIEL SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

 • mgr Maciej Gniadek

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

 • mgr inż. Andrearczyk Monika
 • mgr Gurgul Jarosław
 • mgr Warmbier Angelika
 • mgr Wnuk-Lipińska Alicja

UCZESTNICZĄCY Z GŁOSEM DORADCZYM

 • prof. dr hab. Jarosław Burczyk - Prorektor ds. Nauki
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni - Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
 • mgr Renata Malak -Kanclerz
 • mgr Renata Stefaniak - Kwestor
 • dr Zbigniew Dziamski - przedstawiciel ZNP
 • dr hab. Tomasz Frołowicz, prof. uczelni - przedstawiciel "Solidarność"
 • dr Aldona Chlewicka-Mączyńska - Dyrektor Biblioteki Głównej