Skład Senatu UKW

REKTOR JAKO PRZEWODNICZĄCY

 • prof. dr hab. Jacek Woźny

PROREKTORZY

 • prof. dr hab. Jarosław Burczyk – Prorektor ds. Nauki
 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni – Prorektor ds. Finansów i Organizacji
 • dr hab. Marek Macko, prof. uczelni – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni – Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

DZIEKANI

 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński – Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
 • prof. dr hab. Bernard Mendlik – Wydział Edukacji Muzycznej
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka – Wydział Humanistyczny
 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni – Wydział Nauk Przyrodniczych
 • dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni – Wydział Administracji i Nauk Społecznych

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCY TYTUŁ NAUKOWY LUB STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO

 • prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach – Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • prof. dr hab. Anna Janosz – Wydział Edukacji Muzycznej
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • dr hab. Artur Laska – Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Krzysztof Buśko, prof. uczelni – Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki
 • dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. uczelni – Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni – Pedagogiki i Psychologii
 • dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni – Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni – Wydział Nauk Przyrodniczych
 • dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. uczelni – Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni – Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Jakub Lipski - Wydział Humanistyczny

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCY STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO

 • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki
 • dr Witold Brzeziński - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Witold Kawalec - Wydział Edukacji Muzycznej
 • dr Monika Opioła-Cegiełka – Wydział Humanistyczny
 • dr Hubert Rabant – Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
 • dr Magdalena Trojankiewicz – Wydział Nauk Przyrodniczych

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

 • mgr Daniel Lisiński – Jednostka międzywydziałowa

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 • Adrian Kaczorowski – Samorząd Studencki
 • Anna Bartnik - Samorząd Studencki
 • Emilia Kochańska – Samorząd Studencki
 • Karolina Buczkowska – Samorząd Studencki
 • Adrianna Konwińska- Samorząd Studencki 
 • Oleksii Antypenko - Samorząd Studencki
 • Marta Woźniakowska - Samorząd Studencki
 • Marcin Pezda – Samorząd Studencki

PRZEDSTAWICIEL SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

 • mgr Marta Rajewska

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

 • mgr Jarosław Gurgul
 • mgr Karol Pawełkowski

UCZESTNICZĄCY Z GŁOSEM DORADCZYM

 • mgr Renata Malak -  Kanclerz
 • mgr Renata Stefaniak - Kwestor
 • mgr Aldona Chlewicka-Mączyńska - Dyrektor Biblioteki Głównej
 • przedstawiciel ZNP- Zdzisław Sybiliski
 • przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - dr Andrzej Purat