Skład Komisji Wyborczej na kadencję 2020 - 2024

 • dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni (Instytut Prawa i Ekonomii) - Przewodniczący Komisji
 • dr Dawid Mikulski (Wydział Nauk Biologicznych) - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • dr Jerzy Eksterowicz (Instytut Kultury Fizycznej) - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • dr Anna Rasmus (Wydział Psychologii) - Sekretarz Komisji
 • dr hab. Jarosław Jakubowski (Instytut Filozofii)
 • dr hab. Tomasz Weselak, prof. uczelni (Wydział Fizyki)
 • dr Marcin Hojan (Wydział Nauk Geograficznych)
 • dr inż. Jacek Czerniak, prof. uczelni (Instytut Informatyki)
 • dr inż. Bartłomiej Jagodziński (Wydział Inżynierii Materiałowej)
 • dr Wiesław Czechowski (Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów)
 • dr Halina Wiśniewska (Instytut Matematyki)
 • dr Karolina Golinowska (Wydział Nauk o Kulturze)
 • dr Justyna Jażdżyk (Wydział Edukacji Muzycznej)
 • dr hab. Ryszard Nowicki, prof. uczelni (Wydział Historyczny)
 • dr Samuela Tomasik (Wydział Językoznawstwa)
 • dr Rafał Pokrywka (Wydział Literaturoznawstwa)
 • dr inż. Radosław Drelich (Wydział Mechatroniki)
 • dr Marcin Jastrzębski (Wydział Nauk o Polityce i Administracji)
 • dr hab. Dariusz Zając, prof. uczelni (Wydział Pedagogiki)
 • mgr Krzysztof Kościański (Jednostki ogólnouczelniane)
 • mgr Tomasz Terpiłowski ((Jednostki ogólnouczelniane)
 • mgr Anna Jarczyńska (Jednostki ogólnouczelniane)
 • mgr Leszek Rosiński (Administracja)
 • mgr Paweł Januszewski (Administracja)
 • mgr Sebastian Nowak (Administracja)
 • mgr Iwona Popiela-Lica (Administracja)
 • Dariusz Majewski  (Administracja)
 • Jessica Szuba (student)
 • Joanna Popławska (student)
 • Mateusz Nesterok (student)
 • Alicja Jaster (student)
 • Klaudia Lach (student)
 • Dominika Przybylak (student)
 • Paulina Schulz (student)
 • Anna Chechłowska (student)
 • mgr Marek Barszcz (doktorant)