Współpraca z LO w Koronowie

Współpraca z LO w Koronowie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 5 lutego 2013 podpisał porozumienie z  Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie. Celem współpracy jest opieka nad uczniem zdolnym, inspirowanie nauczycieli do twórczych poszukiwań, wymiana doświadczeń oraz promocja nauki i Uniwersytetu w Koronowie.