Inkunabuły wyróżnione!

Wyróżnienie dla UKW
Wyróżnienie dla UKW

Podczas uroczystości otwarcia XVI Wrocławskich Targów Książki Naukowej 17 marca 2010 r. wręczano nagrody w Konkursie na Najpiękniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej. Wydawnictwo UKW otrzymało wyróżnienie za książkę Henryka Dubowika przy współpracy Aldony Chlewickiej i Bernardety Iwańskiej-Cieślik pt. "Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy". Na 11 nagród i wyróżnień tylko dwa wyróżnienia przypadły wydawnictwom uczelnianym: Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nagrodę główną otrzymała Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.