Nagroda PAN dla prof. Lecha Witkowskiego

Profesor Lech Witkowski został wyróżniony nagrodą w dziedzinie pedagogiki im. Władysława Spasowskiego za prace pt.:

„Edukacja wobec sporów o (po) nowoczesność”
„Nowe (kon) teksty dla nowoczesnych nauczycieli”
„Między pedagogiką, filozofią i kulturą”

Prace zostały wydane przez Instytut Badań Edukacyjnych

Pozostałe nagrody naukowe Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk:

W dziedzinie archeologii im. Erazma Majewskiego
  • dr Henryk Meyzie z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
W dziedzinie historii kultury
  • dr hab. Marian Arszyński prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
W dziedzinie orientalistyki
  • prof. dr hab. Henryk Jankowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu