Podziękowanie prezydenta Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy, Konstatny Dombrowicz podziękował Rektorowi UKW prof. dr hab. Inż. Józefowi Kubikowi oraz Tadeuszowi Błażejewskiemu, pełnomocnikowi rektora ds. obronnych za szczególne zaangażowanie w realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na rzecz Bydgoszczy.

Uniwersytet podczas kontroli kompleksowej otrzymał ocenę – 5.0

 

Ponadto podziękowania należą się pracownikom Biura ds. Obronnych.