Sukces naszych naukowców

Podczas spotkania Polsko-Austriackiej Grupy Roboczej w Wiedniu, dotyczącego międzynarodowej współpracy naukowej pomiędzy Polską i Austrią wybrano projekty, które będą realizowane w latach 2010-2011. Jednym z nich jest „Test MTT do oznaczania zanieczyszczania mikotoksynami w łańcuchu pokarmowym”.

Koordynatorem projektu z Polski jest dr Magdalena Twarużek (Zakład Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). Koordynacją projektu ze strony Austrii zajmie się dr Manfred Hollmann z Instytutu Żywienia Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu.

Wraz z dr Magdaleną Twarużek zespół tworzą: dr hab. inż. Jan Grajewski, prof. nadzw., mgr Anna Błajet-Kosicka, mgr Robert Kosicki oraz lic. Natalia Grajewska. Ze strony austriackiej członkami zespołu są: prof. Josef Böhm, prof. Ebrahim Razzazi-Fazeli oraz mgr Elisabeth Reiter.

za: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/austria/