Dział Zamówień Publicznych

 • mgr Luiza Łączka-Wojtecka - Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  tel. 52 34 19 135
  e-mail: luiza.wojtecka@ukw.edu.pl
 • mgr Agnieszka Malinowska - specjalista ds. zamówień publicznych
  tel. 52 34 19 163
  e-mail: agnieszka.malinowska@ukw.edu.pl
 • mgr Agnieszka Jankowska - specjalista ds. zamówień publicznych
  tel. 52 34 19 167
  e-mail: ajankowska@ukw.edu.pl
 • mgr Weronika Janecka - referent ds. zamówień publicznych
  tel. 52 34 19 165
  e-mail: wjanecka@ukw.edu.pl
 • mgr Kamila Dziewanowska - specjalista ds. zamówień publicznych
  tel. 52 34 19 167
  e-mail: k.dziewanowska@ukw.edu.pl
 • lic. Małgorzata Zbierzchowska - referent ds. zamówień publicznych               

        tel. 52 34 19 163     

         e-mail: małgorzata.zbierzchowska@ukw.edu.pl