Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-61/2020

Roboty budowlane, polegajace na wykonaniu prac renowacyjnych czterech elewacji budynku, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Bydgoszczy.

Operacje:
03-07-2020, 09:52
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
03-07-2020, 10:01
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-53/2020

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn."Przebudowa wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Bośniackiej 3 w Bydgoszczy, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem".

Operacje:
23-06-2020, 21:35
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
23-06-2020, 21:47
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-63/2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Operacje:
16-06-2020, 13:28
publikacja: Agnieszka Malinowska
16-06-2020, 13:28
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-64/2020

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tlumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
16-06-2020, 13:40
publikacja: Kamila Dziewanowska
16-06-2020, 13:41
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-60/2020

Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku starej  Biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy oraz serwis w okresie gwarancji.

Operacje:
15-06-2020, 13:00
publikacja: Agnieszka Jankowska
15-06-2020, 13:45
modyfikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-57/2020

Dostawa specjalistycznego serwera SAP s/4 HANA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW", dofinansowanego ze srodków Unii Europejskiej, na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uwaga!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !

Operacje:
02-06-2020, 13:08
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
09-06-2020, 10:32
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-54/2020

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-49/2020

Sukcesywne usługi w zakresie tłumaczen pisemnych i korekt jezykowych dla UKW w Bydgoszczy (projekt RID)

Operacje:
25-05-2020, 12:12
publikacja: Kamila Dziewanowska