Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-13/2020

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-10/2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-8/2020

Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów pomysłu projektowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 2 - dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu "Nowoczesny uniwersytet"

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-7/2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-6/2020

DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY UKW W BYDGOSZCZY

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-2/2020

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH , DROBNYCH URZĄDZEŃ DLA REALIZACJI GRANTÓW PRZEDWDROŻENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0"

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-156/2019

Swiadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz, ul. K.I. Gałczyńskiego 23 i z powrotem zgodnie z harmonogramem zajęć.