Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-159/2020

Usługa pełnienia funkcji Członka Rady Inwestycyjnej, dla projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0, dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
30-11-2020, 12:29
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
30-11-2020, 22:21
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-142/2020

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu sieciowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Operacje:
23-11-2020, 20:15
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-153/2020

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Operacje:
20-11-2020, 18:14
publikacja: Agnieszka Malinowska
23-11-2020, 17:10
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-135/2020

Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
17-11-2020, 12:48
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-146/2020

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-152/2020

Usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

UWAGA MODYFIKACJA SIWZ!

Operacje:
16-11-2020, 11:27
publikacja: Kamila Dziewanowska
18-11-2020, 13:31
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-144/2020

Dostawa serwerów na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Operacje:
12-11-2020, 13:43
publikacja: Agnieszka Malinowska