Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-93/2020

Dostawa sprzętu RTV oraz multimedialnego

Operacje:
30-09-2020, 12:34
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-117/2020

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Operacje:
18-09-2020, 14:49
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-114/2020

Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji specjalistycznego oprogramowania, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW", dofinansowanego ze srodków Unii Europejskiej

Operacje:
10-09-2020, 12:05
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
10-09-2020, 12:10
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-112/2020

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wymogów ppoż w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Ossolińskich 12 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-108/2020

Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej

Operacje:
02-09-2020, 12:26
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-100/2020

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Operacje:
31-08-2020, 12:23
publikacja: Agnieszka Malinowska
31-08-2020, 12:24
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-94/2020

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Operacje:
27-08-2020, 10:12
publikacja: Kamila Dziewanowska
31-08-2020, 08:26
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-103/2020

Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
26-08-2020, 13:02
publikacja: Kamila Dziewanowska
26-08-2020, 13:03
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-105/2020

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
 dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
26-08-2020, 13:29
publikacja: Kamila Dziewanowska