Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-144/2019

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wymogów ppoż w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Ossolińskich 12 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-140/2019

Dostawa sprzętu RTV oraz multimedialnego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-139/2019

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-118/2019

Dostawa specjalistycznych monitorów interaktywnych wraz ze statywami dla potrzeb Uniwersytetu kazimierza wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-137/2019

Ubezpieczenie mienia, jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-135/2019

Dostawa i montaż mebli dla Uniwersyteru Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-134/2019

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-129/2019

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwerów

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-133/2019

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-128/2019

Przedłużenie serwisu gwarancyjnego i licencji dla urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Palo Alto PA-820 oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe Palo Alto TRAPS EndPoint