Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-56/2020

Przedłużenie wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w Bydgoszczy

Operacje:
19-05-2020, 12:04
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-52/2020

Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
05-05-2020, 12:35
publikacja: Kamila Dziewanowska
20-05-2020, 16:54
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-46/2020

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
29-04-2020, 13:08
publikacja: Kamila Dziewanowska
29-04-2020, 13:09
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-42/2020

Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych

i przemysłowych  na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Operacje:
27-04-2020, 12:13
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-47/2020

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
27-04-2020, 12:24
publikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-48/2020

Usługi: Część 1. Zaprojektowanie innowacyjnych modeli rozliczeniowych.

Część 2. Stworzenie modułu wykorzystującego AI w procesach wstępnej weryfikacji i oceny ryzyka.

Część 3. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do utworzenia modelu analitycznego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-41/2020

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW, dofinansowanego ye srodkw Unii Europejskiej

Operacje:
08-04-2020, 11:53
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
16-04-2020, 16:38
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-40/2020

Dostawa licencji oprogramowania STATISTICA, na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zmiana terminu składania ofert !!!

Operacje:
01-04-2020, 18:04
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
05-04-2020, 20:16
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-35/2020

Wynajem autokarów i busów na wyjazdy krajowe i zagraniczne wraz z kierowcą na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zmiana terminy skladania i otwarcia ofert !!!

Operacje:
27-03-2020, 11:29
publikacja: Kamila Dziewanowska
02-04-2020, 16:54
modyfikacja: Kamila Dziewanowska