Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-20/2016

!!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

 

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości, artykułów higienicznych i przemysłowych.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-1/2016

Rozbudowa budynku Domu Studenta nr 1 o dźwig zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi oraz wykonaniem parkingu - miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przy ul. Łużyckiej 24 w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-19/2016

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urzadzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-17/2016

! UWAGA Zmiana terminu składania ofert !

 

Dostawa artykułów ślusarskich, materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-18/2016

Dostawa oprogramowania do modelowania zasobów wodnych w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-15/2016

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby grupy remontowej UKW