Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-12/2016

Dostawa odczynników, sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-13/2016

Zakup i dostawa fabrycznie nowych worków do odkurzaczy, środków czystości oraz wyciskarki szczękowej na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-4/2016

Usługa cateringowa realizowana podczas trwania I edycji specjalistycznych szkoleń i warsztatów zawodowych dla studentów kierunków technicznych i humanistycznych prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW-DZP-281-D-10/2016

Dostawa artykułów hydraulicznych, ślusarskich, materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW-DZP-281-D-9/2016

Zakup i dostawa fabrycznie nowych narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-5/2016

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej