Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-1/2016

Wynajem autokarów i busów na wyjazdy krajowe i zagraniczne wraz z kierowcą oraz usługa przewozu dzieci na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-7/2016

Sukcesywne dostawy materiałów ślusarskich oraz stolarskich na potrzeby eksploatacyjne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-2/2016

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!

Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych, ślusarskich oraz stolarskich na potrzeby eksploatacyjne Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-43/2015

Zakup i dostawa fabrycznie nowych worków na śmieci, folii aluminiowej, folii przezroczystej, torebek na mrożonki, magicznej gąbki oraz woreczków foliowych na potrzeby Laboratorium Instytutu Bilologii Eksperymentalnej Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/BZP-D-42/2015

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych