Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-40/2015

Zakup i dostawa fabrycznie nowych worków na śmieci, folii aluminiowej, folii przezroczystej, torebek na mrożonki, magicznej gąbki oraz woreczków foliowych na potrzeby Laboratorium Instytutu Biologii Eksperymentalnej Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/BZP-D-36/2015

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych

Przetarg nieograniczony nr UKW/BZP-D-38/2015

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/BZP-D-37/2015

Dostawa narzędzi ręcznych i elektrotechnicznych dla grupy remontowej UKW

 UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!!!!

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-33/2015

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-U-5/2015

Ochrona budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Grabowej 2 oraz Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-34/2015

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania