Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-U-4/2015

Ubezpieczenie mienia, pojazdów, jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-31/2015

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!!!!

Dostawa serwera dyskowego wraz z dodatkową przestrzenią dyskową na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-15/2015

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/BZP-U-3/2015

Otwarcie rachunku bieżącego wraz z linią kredytową odnawialną do wysokości 13.000 000,00 zł

 Zmiana terminu składania ofert - 10.07.2015r. godz. 10.30

Przetarg nieograniczony UKW/BZP-D-22/2015

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz akcesoriów laboratoryjnych

Przetarg nieograniczony UKW/BZP-U-2/2015

Ochrona budynku „E” Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy