Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-27/2015

Dostawa i montaż wyposażenia - fabrycznie nowych mebli w ramach realizacji projektu CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU II ETAP, współfinansowanego ze środków UE.

Przetarg nieograniczony nr UKW/BZP-D-25/2013

Dostawa i montaż wyposażenia - urządzenia samojezdnego do utrzymania czystości zewnątrz budynku oraz urządzenia samojezdnego do utrzymania czystości wewnątrz budynku wraz z wózkami serwisowymi dla sprzątajacych w ramach realizacji projektu CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - II ETAP, współfinansowanego ze środków UE.

Przetarg nieograniczony nr UKW/BZP-R-2/2015

Rozbudowa budynku o dźwig zewnętrzny oraz przystosowanie istniejącego wc na parterze dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi i budową pochylni zewnętrznej przy ul. Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-26/2015

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony UKW/BZP-D-23/2015

Dostawa i montaż wyposażenia - fabrycznie nowych mebli, regałów, szafek BHP oraz zestawu urzadzeń biurowych w ramach realizacji projektu CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - II ETAP, współfinansowanego ze środków UE.

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-3/2015

Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-18/2015

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-21/2015

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH NA POTRZEBY UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-20/2015

Dostawa i montaż wyposażenia - zestawów komputerowych dydaktycznych oraz sprzętu biurowego w ramach realizacji projektu: CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - II ETAP - współfinansowanego ze środków UE.