Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-19/2015

Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych, elektrycznych i stolarskich na potrzeby eksploatacyjne domów studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/BZP-R-1/2015

Wykonanie termomodernizacji obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-17/2015

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i elektrycznych na potrzeby remontowe dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-14/2015

Dostawa specjalistycznego, fabrycznie nowego sprzętu optycznego na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-8/2015

Dostawa i montaż wyposażenia -  zestawów komputerowych dydaktycznych oraz sprzętu biurowego w ramach realizacji projektu "CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU" współfinansowanego ze środków UE.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-U-1/2015

Wynajem autokarów i busów na wyjazdy krajowe i zagraniczne wraz z kierowcą oraz usługa przewozu dzieci na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-16/2015

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-11/2015

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-10/2015

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i narzędzi na potrzeby remontowe dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy