Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-6/2015

Sukcesywne dostawy materiałów ślusarskich, dekarskich oraz narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-5/2015

Sukcesywne dostawy materiałów stolarskich na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-4/2015

Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych i hydraulicznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-2/2015

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-1/2015

Dostawa i montaż zabudowy laboratoryjnych stanowisk badawczych, fabrycznie nowych krzeseł laboratoryjnych oraz fabrycznie nowej szafy chemicznej na wyposażenie Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-U-23/2014

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazmierza Wielkiego w Bydgoszczy