Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-27/2014

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-U-25/2014

Ochrona obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-26/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-R-5/2014

Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy – etap III zadanie 2. Data zamieszczenia 10.10.2014 r.

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-23/2014

Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-22/2014

Dostawa specjalistycznego, fabrycznie nowego sprzętu optycznego na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony UKW/BZP-U-21/2014

Organizacja kursów dla studentów: relacje biznesowe, zarządzanie zasobami