Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-21/2014

Dostawa i montaż fabrycznie nowego chromatografu gazowego (GC) oraz chromatografu cieczowego (HPLC) z akcesoriami na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-U-20/2014

Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-17/2014

Dostawa i montaż zabudowy meblowej laboratoryjnych stanowisk badawczych na wyposażenie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony UKW-BZP-D-20/2014

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-19/2014

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych

Przetarg nieograniczony nr UKW/BZP-U-19/2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: „Stanowisko doradcy zawodowego w projekcie Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-R-5/2014

Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego, przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap III zadanie 1

Przertarg nieograniczony nr UKW-BZP-R-4/2014

Wykonanie remontu Domu Studenta nr 1 oraz Domu Studenta nr 2 na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-R-3/2014

Rozbudowa budynku dydaktyczno-administracyjnegoo dźwig zewnętrzny (platforma pionowa w szybie samonosnym) dla osób niepelnosprawnych wraz z infrastrukturą techniczną, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.