Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-133/2020

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej : układ grzewczy do produkcji kryształów metoda LPE/MPD

postępowanie prowadzone na platformie Open Nexus dostępne pod linkiem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/393525

Operacje:
06-11-2020, 10:08
publikacja: Agnieszka Jankowska
06-11-2020, 13:18
modyfikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-136/2020

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Operacje:
03-11-2020, 16:49
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-141/2020

Dostawa pełnego systemu sieci bezprzewodowej (WiFi)

Operacje:
03-11-2020, 13:08
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-137/2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych /dawnej stołówki i kuchni / na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 przy ul. Pl. Kościeleckich 8

dokumentacja projektowa została zamieszczona w postepowaniu nr

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-126/2020

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-140/2020

Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej

Operacje:
29-10-2020, 12:56
publikacja: Agnieszka Malinowska
20-11-2020, 19:15
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-132/2020

Usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
27-10-2020, 13:35
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-130/2020

Dostawa mikroskopów

Operacje:
15-10-2020, 10:01
publikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-89/2020

Modernizacja aplikacji webowej biura oraz wykonanie aplikacji webowej stydyinbydgoszcz.pl dla Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosszczy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW, dofinansowanego ze srodków Unii Europejskiej