Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-86/2018

Organizacja specjalistycznych szkoleń zawodowych dla studentów kierunków

 technicznych prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-84/2018

Dostawa sprzętu RTV i multimedialnego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-77/2018

Dostawa urządzenia bezpieczeństwa sieciowego – typu next generation firewall oraz oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-82/2018

Dostawa sprzętu na wsparcie kształcenia studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-79/2018

Dostawa srodków czystosci na potrzeby Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-81/2018

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-76/2018

Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem połaci dachowej oraz naprawą konstrukcji drewnianej i zabezpieczeniem pod wzgledem grzybobójczym, ppoż. w budynkach ABCD Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.