Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-16/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-17/2018

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-18/2018

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby UKW

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-14/2018

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby UKW

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-13/2018

Dostawa artykułów biurowych