Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-128/2019

Przedłużenie serwisu gwarancyjnego i licencji dla urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Palo Alto PA-820 oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe Palo Alto TRAPS EndPoint

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-121/2019

Ubezpieczenie mienia, jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-108/2019

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej pn."Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji poddasza nieużytkowegoi na sale dydaktyczne w budynku dydaktycznym, przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy".

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-111/2019

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-104/2019

Dostawa serwera na potrzeby UKW w Bydgoszczy 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-98/2019

Sukcesywne usługi w zakresie korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w bydgoszczy (projekt Wsparcie dla Czasopism Naukowych)

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-101/2019

Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy