Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-99/2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych /dawnej stołówki i kuchni / na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 przy ul. Pl. Kościeleckich 8

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 30.09.2020r

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-96/2020

Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych i stolarskich

Operacje:
25-08-2020, 12:38
publikacja: Agnieszka Malinowska
25-08-2020, 12:38
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-88/2020

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY WYDZIAŁU MECHATRONIKI I INSTYTUTU INFORMATYKI (WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA) UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY, UL. KOPERNIKA 1

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-95/2020

Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia sportowego

Operacje:
17-08-2020, 13:36
publikacja: Agnieszka Malinowska
17-08-2020, 13:36
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-90/2020

Dostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacji i rozwoju wraz ze wsparciem serwisowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW", dofinansowanego ze srodków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacje:
14-08-2020, 11:36
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
14-08-2020, 11:39
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-91/2020

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wymogów ppoż w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Ossolińskich 12 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-87/2020

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
 dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
05-08-2020, 13:34
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-86/2020

Usługa ekspresowego tłumaczenia pisemnego z zakresu psychologii  dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
04-08-2020, 11:12
publikacja: Kamila Dziewanowska
04-08-2020, 11:14
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-84/2020

Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

UWAGA ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT !

Operacje:
31-07-2020, 14:18
publikacja: Kamila Dziewanowska
03-08-2020, 09:20
modyfikacja: Kamila Dziewanowska