Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-56/2018

Dostawa narzędzi i materiałów

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-55/2018

Usługi: Zadanie 1 opracowania oprogramowania wykonawczego  wraz z opracowaniem i dostawą prototypu układu akwizycji danych i sterowania wraz z przekazaniem kodów źródłowych,

Zadanie 2 opracowania specjalistycznego oprogramowanie do systemu pomiarowego,

Zadanie 3 opracowania graficznego interfejsu użytkownika,

Zadanie 4. opracowania specjalistycznego oprogramowania do systemu pomiarowego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-52/2018

Usługi: Zadanie 1 opracowania oprogramowania wykonawczego  wraz z opracowaniem i dostawą prototypu układu akwizycji danych i sterowania wraz z przekazaniem kodów źródłowych,

Zadanie 2 opracowania specjalistycznego oprogramowanie do systemu pomiarowego,

Zadanie 3 opracowania graficznego interfejsu użytkownika,

Zadanie 4. opracowania specjalistycznego oprogramowania do systemu pomiarowego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-48/2018

Usługi: Zadanie 1 opracowania oprogramowania wykonawczego  wraz z opracowaniem i dostawą prototypu układu akwizycji danych i sterowania wraz z przekazaniem kodów źródłowych,

Zadanie 2 opracowania specjalistycznego oprogramowanie do systemu pomiarowego,

Zadanie 3 opracowania graficznego interfejsu użytkownika,

Zadanie 4. opracowania specjalistycznego oprogramowania do systemu pomiarowego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-47/2018

Przedłużenie licencji na posiadane przez Zamawiającego urządzenia Cisco IronPort (Email Security Appliance) C370 wraz z usługą wsparcia technicznego i serwisem producenta.

 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-44/2018

Sukcesywna dostawa srodków czystosci na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-43/2018

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych