Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-35/2020

Wynajem autokarów i busów na wyjazdy krajowe i zagraniczne wraz z kierowcą na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zmiana terminy skladania i otwarcia ofert !!!

Operacje:
27-03-2020, 11:29
publikacja: Kamila Dziewanowska
02-04-2020, 16:54
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-34/2020

Dostawa materiałów biurowych

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!!

Operacje:
24-03-2020, 11:22
publikacja: Kamila Dziewanowska
02-04-2020, 16:42
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-36/2020

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Operacje:
19-03-2020, 13:37
publikacja: Agnieszka Jankowska
23-03-2020, 10:14
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-28/2020

Dostawa serwerów na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Operacje:
16-03-2020, 10:43
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-33/2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Operacje:
12-03-2020, 13:37
publikacja: Agnieszka Malinowska
12-03-2020, 13:38
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-27/2020

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Operacje:
04-03-2020, 13:49
publikacja: Kamila Dziewanowska
26-03-2020, 11:11
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-14/2020

Sukcesywne usługi w zakresie korekt językowych dla UKW z Bydgoszczy (projekt Wsparcie dla Czasopism Naukowych)

Operacje:
26-02-2020, 09:33
publikacja: Kamila Dziewanowska
26-02-2020, 12:06
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-13/2020

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-10/2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania