Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-41/2018

Organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu pn. „Innowacyjny Dydaktyk UKW"

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-40/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-38/2018

Wykonanie przebudowy wewnętrznej infrastruktury technicznej tj.:- instalacji wod-kan, - instalacji ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej, - instalacji wentylacji w ramach robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo – laboratoryjnych na dydaktyczno – laboratoryjne budynku przy ul. Al. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy.

 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-33/2018

Roboty remontowe w Domu Studenta nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 oraz w Domu Studenta nr 2 przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-36/2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku, przy ul. Pestalozziego 18 na potrzeby Zespołu Szkół w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-35/2018

Dostawa materiałów stolarskich, ślusarskich

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-37/2018

Sukcesywna dostawa srodków czystosci na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-30/2018

Modernizacja budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Poniatowskiego 12 - etap IV, wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-28/2018

Dostawa materiałów stolarskich, ślusarskich