Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-13/2014

„Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących na potrzeby  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

Termin składania ofert: 29.08.2014, godz. 13.00

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-R-2/2014

Wykonanie remontu Domu Studenta nr 1 oraz Domu Studenta nr 2 na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-11/2014

Dostawa serwerów typu blade wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji systemów operacyjnych

Przetarg nieograniczony nr UKW- BZP-R-1/2014

Rozbudowa budynku dydaktyczno-administracyjnego o dźwig zewnętrzny (platforma pionowa w szybie samonośnym) dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą techniczną, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-7/2014

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Data zamieszczenia 08.07.2014 .r

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-9/2014

Dostawa i montaż sprzętu sportowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, pt. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej - II etap"