Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-8/2014

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, materiałów sanitarnych oraz materiałów elektrycznych do bieżącej eksploatacji i remontów obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-6/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Data zamieszczenia 02.07.2014 r.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-4/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Data zamieszczenia 13.06.2014 r.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-2/2014

Dostawa i montaż sprzętu sportowego w ramach projektu współfinanowanego ze srodków UE pt. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II Etap.

Przetarg nieograniczony nr UKW-BZP-D-1/2014, data zamieszczenia: 25. 04. 2014 r.

Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr BZP-U-3/2014, 28. 03. 2014 r.

Wynajem autokarów na wyjazdy krajowe i zagraniczne wraz z kierowcami na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-U-69/2013

Usługa prenumeraty czasopism polskich dla Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Data zamieszczenia 10.12.2013 r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert! Informacja poniżej: