Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP -D-68/2013

Zakup i instalacja pomp próżniowych, zamrażarki niskotemperaturowej oraz urządzeń rozdrabniających do Zakładu Fizjologii i Toksykologii. Data zamieszczenia 28.11.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-D-65/2013

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-U-64/2013

Usługa prenumeraty czasopism polskich dla Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Data zamieszczenia 22.11.2013 r.
UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert: 03.12.2013 r., godz 12.30

Zmiana terminu otwarcia ofert: 03.12.2013 r., godz. 13.00

Ogloszenie o zamówieniu UKW/BZP-D-65/2013

Dostawa urządzeń i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach rozbudowy Laboratorium Badawczego Mikotoksyn o Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności Etap 3.

Ogloszenie o zamówieniu. UKW/BZP-U-56/2013

Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego za 2014 rok. Data zamieszczenia informacji 31.10.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu. UKW/BZP-D-61/2013.

Dostawa urządzeń i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach rozbudowy Laboratorium Badawczego Mikotoksyn o Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności Etap 2.

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-D-60/2013

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Ogłoszenie o zamówieniu. UKW/BZP-U-59/2013. Data zamieszczenia 23.10.2013 r.

Przygotowanie, dostawa i montaż elementów informacji wizualnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.