Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu.UKW/BZP-U-53/2013

Przygotowanie, dostawa i montaż elementów informacji wizualnej do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Data zamieszczenia informacji 01.10.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu. UKW/BZP-U-50/2013

Stanowisko doradcy zawodowego w projekcie " Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych" Data zamieszczenia 19.09.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-D-46/2013

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Zmiana terminu składania ofert - 23.09 2013 r., godz. 9.00

Zmiana terminu otwarcia ofert   - 23.09.2013 r., godz. 9.30

Ogloszenie o zamówieniu. UKW/BZP -D-47/2013

Dostawa artykułów galanterii biurowej i artykułów papierniczych.

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-R-49/2013

Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy – etap II.

Zmiana terminu składania ofert - 27.09 2013 r., godz. 10.30

Zmiana terminu otwarcia ofert   - 27.09.2013 r., godz. 11.00

Ogłoszenie o zamówieniu. UKW/BZP-U-51/2013

Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-D-45/2013

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fortepianu mistrzowskiego dla potrzeb koncertowych Instytutu Edukacji Muzycznej. Data zamieszczenia 23.08.2013 r.

Zmiana terminu składania ofert - 16.09 2013 r., godz. 10.30 !

Zmiana terminu otwarcia ofert   - 16.09.2013 r., godz. 11.00 !