Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-U-43/2013

Otwarcie rachunku bieżącego wraz linią kredytowaną odnawialną do wysokości 5 000 000,00 złotych. Data zamieszczenia 05.08.2013 r.

Zmiana terminu składania ofert - 19.08 2013 r., godz. 11.00 !

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa zasilacza awaryjnego o dużej mocy wraz z montażem (dedykowany system ups). Data zamieszczenia 26.07.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-R-39/2013

Roboty budowlane i modernizacja obiektów „Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu – II etap”

Ogłoszenie o zamówieniu.

Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej. Data zamieszczenia informacji 12.07.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu UKW/BZP-R-37/2013

Renowacja i czyszczenie elewacji w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Alei Ossolińskich 12 w Bydgoszczy. Data zamieszczenia informacji 11.07.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Data zamieszczenia informacji 03.07.2013 r.