Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Data zamieszczenia informacji. 07.06.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników, kolumienek i materiałów zużywalnych. Data zamieszczenia 17.05.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa systemu do edycji liniowej audio-video.
Data zamieszczenia informacji 16.05.2013 r.

Termin i miejsce otwarcia ofert 27.05.2013r., godz. 13.00, Unierwsytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pok. 105

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa, uruchomienie i konfiguracja systemu do edycji liniowej audio-video.
Data zamieszczenia informacji 30.04.2013 r.

Termin i miejsce otwarcia ofert 10.05.2013r., godz. 13.30, Unierwsytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, pok. 105

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników. Data zamieszcznia 30.04.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa mebli dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Data zamieszczenia informacji 29.03.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa sukcesywna odczynników (kolumienek) oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych. Data zamieszczenia informacji 28.03.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa wsparcia wdrożeniowego dla wskazanej architektury środowiska informatycznego służącej do obsługi wdrażanych rozwiązań informatycznych, w ramach realizowanego projektu pn. "Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego."