Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa mebli dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Data zamieszczenia informacji 22.01.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa i wdrożenie z dedykowanymi szkoleniami systemu ERP wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w obszarze zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, w ramach projektu "Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy"

NR POSTĘPOWANIA BZP3/2013.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową. Data zamieszczenia informacji 21.12.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa ukladów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach UKW w Bydgoszczy - ul. Chodkiewicza 30 i ul. Przemysłowa 34

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu do produkcji kontenentu audio-video wykorzystującego technologię Wirtualnego Studia przewidzianego w działaniu: Budowa systemu do produkcji kontentu audio-video w ramach projektu: Zastosowanie nowoczesnych technologii multimedialnych w promowaniu osiągnieć naukowo - badawczych wspolfinansowanych w ramach Programu: "Kreator Innowacyjności - WsparcieInnowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej" przez Narodowe centrum Badań i Rozwoju.