Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu.

Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Kazmierza Wielkiego w Bydgoszczy. Data zamieszczenia informacji 30.11.2012 r.

Ogłoszenie o zamowieniu.

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu do produkcji kontenentu audio - video wykorzystującego technologię Wirtualnego Studia przewidzianego w działaniu: Budowa systemu do produkcji kontenentu audio - video w ramach projektu: Zastosowanie nowoczesnych technologii multimedialnych w promowaniu osiagnieć ośrodków naukowo - badawczych współfinansowanego w ramach Programu Kreator Innowacyjności - Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Data zamieszczenia 27.11.2012