Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Data zamieszczenia informaccji 07.11.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarzadzania uczelnią wraz z usługą cateringową dla uczestników szkoleń. Data zamieszczenia 06.11.2012 r.

Ogloszenie o zamówieniu.

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu do produkcji kontentu audio-video wykorzystującego technologię Wirtualnego Studia przewidzianego w dzialaniu: Budowa systemu do produkcji kontentu audio-video w ramach projektu "Zastosowanie nowoczesnych technoligii multimedialnych w promowaniu osiągnięć ośrodków naukowo - badawczych współfinansowanego w ramach programu: Kreator Innowacyjności - Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Data zamieszczenia informacji 17.10.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa termocyklera z blokiem 96 - dołkowym z gradientem temperaturowym. Data zamieszczenia informacji 16.10.2012 r.