Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamowieniu

Dostawa mebli biurowych i tapicerowanych

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Data zamieszczenia 06.09.2012 r.