Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-100/2019

 

Zmiana terminu składania ofert !

Ubezpieczenie mienia, pojazdów, jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-97/2019

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na zadania p.n."Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bloku F w Campusie, przy ul. Chodkiewicza 30 wraz z robotami towarzyszącymi".

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-94/2019

Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-92/2019

Przebudowa sali nr 23 - pomieszczenie Wykładowców wraz z przebudową instalacji elektrycznej i wentylacji w budynku dydaktycznym, przy Pl. Koscieleckich 8 w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-86/2019

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na zadania p.n."Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bloku F w Campusie, przy ul. Chodkiewicza 30 wraz z robotami towarzyszącymi".

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-91/2019

Dostawa odczynników

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-87/2019

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych nr 08 i 09 zlokalizowanych w budynku C kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Chodkiewicza 30.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-88/2019

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UKW MIESZCZĄCEGO SIĘ W BYDGOSZCZY PRZY UL. OGIŃSKIEGO 16 DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH WRAZ Z DEMONTAŻEM NIECZYNNEJ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Adres inwestycji UL. OGIŃSKIEGO 16 W BYDGOSZCZY DZ. NR EW. 98/1; 100; 101/1; 102/1; 103; 251/1, OBRĘB 178

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-82/2019

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

(tygiel platynowy, mikroskopy biologiczne , filtry interferencyjne)