Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-14/2018

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby UKW

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-13/2018

Dostawa artykułów biurowych

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-12/2018

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-10/2018

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-8/2018

Usługa wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-6/2018

Dostawa artykułów biurowych

UKW-DZP-281-U-9/2018

„Opracowanie i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na budynek o funkcjach badawczych, dydaktycznych i administracyjno-gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą