Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-42/2018

1.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia laboratoryjne, oraz wyposażenie pracowni komputerowej /Sali nr 31/ w wentylację mechaniczną. 2.Przebudowa sali nr 23 wraz przebudową instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 85-033 Bydgoszcz Plac Kościeleckich 8. 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-45/2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku, przy ul. Pestalozziego 18 a, na potrzeby Zespołu Szkół w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-34/2018

Najem urządzeń do druku kolorowego i monochromatycznego wraz z obsługą serwisową

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-41/2018

Organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu pn. „Innowacyjny Dydaktyk UKW"

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-40/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-38/2018

Wykonanie przebudowy wewnętrznej infrastruktury technicznej tj.:- instalacji wod-kan, - instalacji ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej, - instalacji wentylacji w ramach robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo – laboratoryjnych na dydaktyczno – laboratoryjne budynku przy ul. Al. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy.

 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-33/2018

Roboty remontowe w Domu Studenta nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 oraz w Domu Studenta nr 2 przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-36/2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku, przy ul. Pestalozziego 18 na potrzeby Zespołu Szkół w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-35/2018

Dostawa materiałów stolarskich, ślusarskich