Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-122/2020

Dostawa pełnego systemu sieci bezprzewodowej (WiFi)

Operacje:
12-10-2020, 11:34
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-126/2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych /dawnej stołówki i kuchni / na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 przy ul. Pl. Kościeleckich 8

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-119/2020

Zakup i dostawa obrabiarki CNC w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na Rozwój UKW", dofinansowanego ze srodków Unii Europejskiej.

Operacje:
02-10-2020, 14:46
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
07-10-2020, 20:16
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-93/2020

Dostawa sprzętu RTV oraz multimedialnego

Operacje:
30-09-2020, 12:34
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-117/2020

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Operacje:
18-09-2020, 14:49
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-114/2020

Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji specjalistycznego oprogramowania, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW", dofinansowanego ze srodków Unii Europejskiej

Operacje:
10-09-2020, 12:05
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
10-09-2020, 12:10
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-112/2020

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wymogów ppoż w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Ossolińskich 12 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-108/2020

Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej

Operacje:
02-09-2020, 12:26
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-100/2020

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Operacje:
31-08-2020, 12:23
publikacja: Agnieszka Malinowska
31-08-2020, 12:24
modyfikacja: Agnieszka Malinowska