Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-8/2020

Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów pomysłu projektowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 2 - dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu "Nowoczesny uniwersytet"

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-7/2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-6/2020

DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY UKW W BYDGOSZCZY

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-2/2020

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH , DROBNYCH URZĄDZEŃ DLA REALIZACJI GRANTÓW PRZEDWDROŻENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0"

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-156/2019

Swiadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz, ul. K.I. Gałczyńskiego 23 i z powrotem zgodnie z harmonogramem zajęć.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-146/2019

Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka, stanowiaca I Etap inwestycji pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomosci oznaczonej nr ewid. 15/2 i 17 w obrębie 168".

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-144/2019

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wymogów ppoż w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Ossolińskich 12 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-140/2019

Dostawa sprzętu RTV oraz multimedialnego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-139/2019

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO