Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-73/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-63/2018

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-61/2018

Usługa cateringowa w formie bufetu dla studentów podczas spotkań w ramach wymiany dobrych praktyk realizowanych w projekcie pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni – absolwenci UKW”

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-53/2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku, przy ul. Pestalozziego 18 a, na potrzeby Zespołu Szkół.

Uwaga! Nowa dokumentacja projektowa.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-56/2018

Dostawa narzędzi i materiałów