Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-74/2020

Dostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacji i rozwoju wraz ze wsparciem serwisowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW" dofinansowanego ze srodków Unii Europejskiej, na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
27-07-2020, 10:04
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
27-07-2020, 10:07
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-82/2020

Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i korekt językowych
dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
24-07-2020, 12:16
publikacja: Kamila Dziewanowska
24-07-2020, 12:17
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-80/2020

DOSTAWA MIKROSKOPÓW I AKCESORIÓW MIKROSKOPOWYCH  

Operacje:
22-07-2020, 11:36
publikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-78/2020

DOSTAWA APARATURY 

Operacje:
20-07-2020, 12:44
publikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-77/2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Operacje:
17-07-2020, 15:25
publikacja: Agnieszka Malinowska
17-07-2020, 15:25
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-75/2020

Przedłużenie licencji na wirtualne urządzenia Cisco IronPort (Email Security Appliance;ESA) pracujące w trybie Cluster wraz ze wsparciem producenta

Operacje:
16-07-2020, 13:37
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-73/2020

Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia sportowego

Operacje:
14-07-2020, 12:52
publikacja: Agnieszka Malinowska
14-07-2020, 12:53
modyfikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-71/2020

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz wymogów ppoż w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Ossolińskich 12 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Operacje:
10-07-2020, 12:23
publikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-61/2020

Roboty budowlane, polegajace na wykonaniu prac renowacyjnych czterech elewacji budynku, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Bydgoszczy.

Operacje:
03-07-2020, 09:52
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
03-07-2020, 10:01
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka